Monety

Jak do tej pory na grodzisku odnaleziono 6 srebrnych monet – denarów- (5 w całości i 1 fragment). Wszystkie datowane są na XI wiek i pochodzą z terenu Niemiec (4). W jednym przypadku można mówić o prawdopodobnie czeskim stylu. Natomiast w kolejnym domniemane jest lokalne naśladownictwo monety wschodniosaskiej. Obecność monet na stanowisku w Owidzu wskazuje na dokonywanie na obszarze istniejącego w okresie wczesnego średniowiecza grodu transakcji handlowych.

 

(informacje pochodzą ze sprawozdań J. Jarzęckiej-Stąporek oraz A. Ostasza )