Przedmioty wykonane z gliny

Przęśliki
Wśród zajęć domowych przodowało przędzenie wełny i lnu. Do tej pracy używano wrzecion-laseczki z drewna do których przymocowane były kulki z otworem wykonane z drzewa, gliny, kamienia lub bursztynu (Łęga, 1930, s. 247).

Przęślik (fot. H. Spychalski).

Przęśliki należą do zabytków glinianych najczęściej po naczyniach znajdowanych w trakcie badań stanowisk wczesnośredniowiecznych. Znaleziska te świadczą o powszechności przędzalnictwa w tym okresie (M. Dąbrowska 1978, s. 177).

Przęślik (fot. H. Spychalski).

Przeważnie mają kształt dwustożkowaty, rzadziej stożkowaty, cylindryczny czy płasko-kulisty. Przęśliki gliniane wykonane są przeważnie na kole garncarskim, niekiedy zdobione rowkami równoległymi.

mgr Joanna Jarzęcka-Stąporek

Bibliografia:
Dąbrowska M.
1978      Obróbka i zastosowanie surowców. Obróbka włókna, [w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, (od VII do XII wieku), T. I, red. M. Dembińska, Z. Podwińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, s. 177-184.

Łęga W.
1930     Kultura Pomorza we wczesnym średniowieczu na podstawie wykopalisk. Toruń.