Przedmioty z bursztynu

Paciorek

Paciorek bursztynowy (fot. Henryk Spychalski)

Paciorki bursztynowe były wykorzystywane do zdobienia od czasów neolitu po dziś dzień. Oprócz funkcji ozdobnych miały również znaczenie magiczne, ponieważ surowiec z którego je wykonano był niezwykły. Paciorki należały do najliczniejszych znalezisk wykonanych z bursztynu, zazwyczaj były noszone w koliach. Paciorek z Owidza ma średnicę 1,5 cm, średnicę otworu 0,4 cm (nr inw. pol. A.W.61). Otwór cylindryczny wykonano przewiercając bursztyn z jednej strony. Ma kształt soczewkowaty. Wykonany jest starannie. Pokrywa go kora, która powstaje w naturalnym procesie utleniania. Tego typu paciorki występują powszechnie i nie są dobrym datownikiem (A. Wapińska, 1967, tab. XI).

mgr Joanna Jarzęcka-Stąporek

Bibliografia:
Wapińska A., Materiały do wczesnośredniowiecznego bursztyniarstwa gdańskiego, [w:] Gdańsk wczesnośredniowieczny, t. VI, s. 83-100, tab.I–XV, Gdańsk 1967.