Archive for the ‘Aktualności’ Category

Spotkanie zespołu roboczego

W czwartek 19 maja br. Wójt Gminy Starogard Gdański – Pan Stanisław Połom zaprosił przedstawicieli lokalnych samorządów na pierwsze spotkanie zespołu roboczego mającego przygotować biznes plan dla zadania pt. „Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz – Gmina Starogard Gdański”.

Promocja grodziska w owidzkiej szkole

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu przygotowano wystawę na temat wczesnośredniowiecznego grodu znajdującego się onegdaj na terenie tej miejscowości. Był to jeden z ważniejszych ośrodków, jakie w tym czasie funkcjonowały na Kociewiu. Został on założony na szczycie izolowanego pagóra morenowego, na prawym brzegu doliny rzeki Wierzycy. W jego pobliżu przebiegał trakt zwany „via mercatorum”, czyli [...]

Badania w roku 2006

Badania prowadzone pod kierunkiem Joanny Jarzęckiej-Stąporek pozwoliły na ustalenie, że grodzisko w Owidzu zostało założone zapewne na początku XI wieku, w okresie umacniania panowania Polan nad Pomorzem za rządów Bolesława Chrobrego. Było wzmocnione wałem drewniano-ziemnym. Brama wejściowa prawdopodobnie otwierała grodzisko na zachód. Wnętrze grodu, czyli tzw. majdan, było zabudowane budynkami zagłębionymi częściowo w ziemię (półziemiankami) [...]