Archive for the ‘Jarzęcka-Stąporek’ Category

Badania w roku 2006

Badania prowadzone pod kierunkiem Joanny Jarzęckiej-Stąporek pozwoliły na ustalenie, że grodzisko w Owidzu zostało założone zapewne na początku XI wieku, w okresie umacniania panowania Polan nad Pomorzem za rządów Bolesława Chrobrego. Było wzmocnione wałem drewniano-ziemnym. Brama wejściowa prawdopodobnie otwierała grodzisko na zachód. Wnętrze grodu, czyli tzw. majdan, było zabudowane budynkami zagłębionymi częściowo w ziemię (półziemiankami) [...]