Działania

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Inicjatyw Badawczych „Fibula” zorganizowało m.in.:

2006
• Uczczenie 100-ej rocznicy wybuchu strajku szkolnego w powiecie starogardzkim w formie odczytu na temat tego wydarzenia.
• Wydanie opracowania autorstwa Stanisława Lipskiego pt. „Strajk szkolny 1906/1907 w powiecie starogardzkim”.
• Pomoc przy pracach archeologicznych prowadzonych przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku na Wzgórzu Św. Jana w Starogardzie Gdańskim oraz grodzisku wczesnośredniowiecznym w Owidzu.

2007
• Współrealizację (wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu) projektu „Z archeologią za pan brat” (warsztaty z zakresu archeologii dla młodzieży ZSP w Owidzu, konkurs na rekonstrukcję grodziska w Owidzu, impreza plenerowa na terenie przylegającym do grodziska).
• Podjęcie działań zmierzających do utworzenia izby regionalnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu poświęconej grodzisku wczesnośredniowiecznemu w tej miejscowości.
• Skuteczną promocję idei odbudowy grodziska wczesnośredniowiecznego w Owidzu (podjęcie wstępnych działań zmierzających do rekonstrukcji grodziska przez instytucje samorządowe).
• Przygotowanie do wydania reprintu mapy powiatu starogardzkiego z początku XX wieku.
• Pomoc przy organizacji imprez organizowanych przez Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

2008
• Podpisanie porozumienia o współpracy w sprawie rekonstrukcji grodziska wczesnośredniowiecznego w Owidzu z Lokalną Grupą Działania „Chata Kociewia”.
• Przekazywanie wyników badań grodziska wczesnośredniowiecznego w Owidzu LGD „Chata Kociewia” z przeznaczeniem na potrzeby sporządzenia dokumentacji projektowej grodziska.
• Pozyskanie darowizny w postaci 1000 egz. świątecznych kartek pocztowych od p. Andrzeja Wrzoskiewicza,
• Przekazanie darowizny w kwocie 1080 zł. na działalność charytatywną Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w Sudanie
• Pomoc przy organizacji imprez organizowanych przez Muzeum Ziemi Kociewskiej.

2009
• Kontynuację współpracy z Lokalną Grupą Działania „Chata Kociewia” w sprawie rekonstrukcji grodziska wczesnośredniowiecznego w Owidzu,
• Przekazywanie wyników badań grodziska wczesnośredniowiecznego w Owidzu LGD „Chata Kociewia” z przeznaczeniem na potrzeby sporządzenia dokumentacji projektowej grodziska,
• Podpisanie partnerstwa z Muzeum Ziemi Kociewskiej przy realizacji zadania publicznego województwa pomorskiego „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2010” Pt. „Archeologiczne badania wykopaliskowe na grodzisku wczesnośredniowiecznym w miejscowości Owidz”,
• Publikację artykułu Mariana Kochanowskiego pt. ”Archeologia na tropach II wojny światowej” w Rocznikach Muzealnych „Rydwan” nr 1(4)/2009,
• Sprzedaż wydawnictw, w tym broszury „Strajk szkolny 1906/1907 w powiecie starogardzkim”,
• Pomoc przy organizacji imprez organizowanych przez Muzeum Ziemi Kociewskiej.

2010
• Kontynuację współpracy z Lokalną Grupą Działania „Chata Kociewia” w sprawie rekonstrukcji grodziska wczesnośredniowiecznego w Owidzu,
• Przekazywanie wyników badań grodziska wczesnośredniowiecznego w Owidzu LGD „Chata Kociewia” z przeznaczeniem na potrzeby sporządzenia dokumentacji projektowej grodziska,
• Podpisanie w kwietniu 2010 r. zbiorowej umowy partnerskiej w ramach projektu „Powiat Starogardzki 2020 – partnerstwo na rzecz rozwoju”,
• Zrealizowanie w ramach wsparcia działań ekspedycji etnologicznej do Sudanu tłumaczenia publikacji Michela Agier „Aux bords du monde. Les refugies” ze środków pozyskanych na ten cel z Zakładów Farmaceutycznych „Polpharma”,
• Współpracę z Urzędem Miasta Starogard Gdański na rzecz mieszkańców – projekt odbudowy grodu wczesnośredniowiecznego w Owidzu,
• Wystąpienie z kandydaturą p. Andrzeja Błażyńskiego do nagrody Prezydenta Miasta Starogard Gdański, zwanej „Wierzyczanką” w sferze kultury, za redagowanie roczników muzealnych „Rydwan” (uwieńczone sukcesem)
• Publikację artykułów Mariana Kochanowskiego pt. ”Dwieście lat odkryć archeologicznych na ziemi starogardzkiej” i „Woda w rurach płynie przez Skarszewy już od 700 lat…” oraz Piotra Stencla Pt. „Od epoki kamienia po wczesną epokę żelaza. Starożytni mieszkańcy Pojezierza Starogardzkiego” w Rocznikach Muzealnych „Rydwan” nr 1(5)/2010,
• Sprzedaż kartek świąteczno-bożonarodzeniowych,
• Pomoc przy organizacji imprez organizowanych przez Muzeum Ziemi Kociewskiej.