Kompetencje i wiedza zawsze w cenie.

Jak zawsze, jesteśmy do dyspozycji wszystkich, którzy pragną skorzystać z naszego doświadczenia i wiedzy. Staramy się służyć pomocą i wspierać wszelkie starania zmierzające do poznania między  innymi  historii regionu.

 

W trosce o zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego, Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim zainicjowało cykl spotkań mających na celu usprawnienie współpracy Urzędu z Gminami Powiatu Starogardzkiego w zakresie ochrony zabytków. W związku z tym zaproszono nas na Seminarium „Ochrona Zabytków Powiatu Starogardzkiego”, które odbyło się 21 września br.

Zaprzyjaźniona z nami Pani Magdalena Wałaszewska – asystent w Muzeum Ziemi Kociewskiej wygłosiła przy tej okazji referat pt: „Dziedzictwo kulturowe jako produkt turystyczny, podnoszący atrakcyjność regionu na przykładzie odtworzenia wczesno – średniowiecznego grodziska w Owidzu”.

Stan prac budowlanych na „Grodzisku Owidz”, dn. 30 września 2011 r.

Na zaproszenie Starosty – Pana Leszka Burczyka i moderatora spotkania Pana Tomasza Wiczyńskiego odpowiedzieli także inni prelegenci, tacy jak: Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Gdańsku – Tomasz Błyskorz, Z – ca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim – st. kapitan Dariusz Żywicki oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim – aspirant Rafał Ćwikliński

Stan prac budowlanych na „Grodzisku Owidz”, dn. 30 września 2011 r.

Tematyka wykładów poruszona na seminarium wyjaśniła wiele wątpliwości związanych z realizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zwróciła uwagę na rolę, jaką pełni lokalny samorząd w zachowaniu dziedzictwa kultury materialnej.

Stan prac budowlanych na „Grodzisku Owidz”, dn. 30 września 2011 r.

Jeszcze tego samego dnia Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim zaprosiło nas na XVIII Ogólnopolski Sejmik Placówek Wychowania Pozaszkolnego. Jego istotnym elementem była wycieczka edukacyjna po Kociewiu. W tym zaznajomienie ponad pięćdziesięciu gości z całego kraju z naszymi atrakcjami turystycznymi. Obecnymi i przyszłymi!

Bez wątpienia miejscem takim będzie „Grodzisko Owidz”.

Stan prac budowlanych na „Grodzisku Owidz”, dn. 30 września 2011 r.

Aby mogło się tak stać potrzeba m. in. profesjonalnej promocji o różnorodnej formie. Jesteśmy do tego przygotowani, czego dowodem jest strona internetowa, którą tak chętnie Państwo odwiedzacie. Inną – ekspozycja, która świadczy i potwierdza szczególne znaczenie i wartość tego stanowiska archeologicznego, a w przeszłości miejsca osadniczego i obronnego. To właśnie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu, gdzie dzięki życzliwości i zainteresowaniu jego Dyrekcji i uczniów znajduje się kompleksowa prezentacja zabytków dotychczas wydobytych podczas eksploracji grodziska na zlecenie Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, odbył się wykład z prezentacją multimedialną dla wizytujących Kociewie pedagogów, przygotowany po raz kolejny przez archeologa Panią Magdalenę Wałaszewską. Powiązany z wizytą na grodzisku w towarzystwie Prezesa LGD „Chata Kociewia” – Pana Mariana Firgonia, spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem obecnych.

To dobra prognoza na przyszłość.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.