O FIBULI

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Badawczych FIBULA powstało w marcu 2006 roku.

Celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych, a także organizowanie własnych form działania zmierzających do szerzenia szeroko pojętej edukacji w dziedzinie historii, kultury, sztuki, turystyki.

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się przy ul. Bocznej 2 w  Starogardzie Gdańskim.

Prezesem Stowarzyszenia jest Andrzej Błażyński.