Położenie

Lokalizacja stanowiska
Według fizycznogeograficznego podziału Polski (Kondracki 1994), badany teren znajduje się w centralnej części mezoregionu Pojezierze Starogardzkie, wchodzącego w skład regionu Pojezierze Wschodniopomorskie. Pojezierze Starogardzkie nie posiada wyraźnych granic fizycznogeograficznych, a te, które istnieją są w dużym stopniu oparte na kryteriach etnograficznych. Taka sytuacja sprawia, że bardzo często używa się dla określenia tego obszaru nazwy „Kociewie”, traktując ją, jako synonim „Pojezierza Starogardzkiego” lub „Pojezierza Kociewskiego” (Szukalski 1996). Od północy Pojezierze Starogardzkie graniczy z Pojezierzem Kaszubskim, zaś od zachodu i południa z Równiną Tucholską, określaną też często, jako „Bory Tucholskie”. Od strony wschodniej granicę obszaru stanowi Dolina Dolnej Wisły i Żuławy Wiślane.

Ze względu na różnice w charakterze rzeźby terenu Pojezierze Starogardzkie (Kociewie) zostało podzielone przez B. Rosę (1996) na Kociewie Północne, Zachodnie, Środkowe i Wschodnie.

Wieś Owidz jest położona około 3 km na południowy-wschód od Starogardu Gdańskiego. Przyjmując podział J. Kondrackiego (1994), jest to centralna część Pojezierza Starogardzkiego, zaś według podziału B. Rosy (1996) – północna część Kociewia Środkowego. Grodzisko znajduje się na cyplu polodowcowym w zakolu Wierzycy, na zachodnim brzegu rzeki, w pobliżu elektrowni wodnej.

Pages: 1 2