Prace nad Grodziskiem

15 czerwca br. w Urzędzie Gminy Starogard Gdański nastąpiło ogłoszenie wyników postępowania poza ustawą  PZP na wybór wykonawcy „Planu prawno – ekonomiczno – finansowego na funkcjonowanie Grodziska Średniowiecznego w miejscowości Owidz”. Wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym. Wykonawcą biznes planu będzie firma: Doradztwo Strategiczno-Inwestycyjne „Progress” Jarosław Zielonka,  Paprotnia 47, 98-161 Zapolice (twórca Studium Wykonalności dla inwestycji Rekonstrukcja Grodziska Średniowiecznego w miejscowości Owidz – Gmina Starogard Gdański).W związku z tym 29 czerwca odbyło się spotkanie grupy roboczej, na którym przedstawiono sugestie składu poszerzonego zespołu osób pracujących, jak to powiedziano: „nad Grodziskiem”, terminy spotkań (26 lipca, 2 sierpnia br.), oraz miejsce obrad (Starostwo Powiatowe).

W spotkaniu wzięli udział :
- Magdalena Forc – Cherek – przedstawiciel Gminy Starogard Gdański,
- Maria Michel – przedstawiciel Gminy Starogard Gdański,
- Tomasz Rogalski – przedstawiciel Gminy Starogard Gdański,
- Marian Firgon – przedstawiciel LGD „Chata Kociewia”,
- Jarosław Zielonka – Doradztwo Strategiczno – Inwestycyjne „Progress”,
- Patryk Gabriel – przedstawiciel Starostwa Powiatowego Starogard Gdański,
- Piotr Prabucki – przedstawiciel Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
- Andrzej Błażyński – przedstawiciel Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Spotkania poszerzonego zespołu roboczego odbywać się będą wg. następującego planu:
- przedstawienie dotychczasowych działań z zakresu rekonstrukcji grodziska,
- omówienie założeń programowych RPO oraz PROW w kontekście możliwości prowadzenia różnych działań i pobierania za nie odpłatności,
- omówienie założeń do Studium Wykonalności na rekonstrukcję grodziska średniowiecznego w Owidzu,
- omówienie wariantów prawnych rozwiązań prowadzenia grodziska przez LGD Chata Kociewia przy pozostawaniu grodziska we własności Gminy Starogard Gdański.
- przedstawienie innych podobnych obiektów funkcjonujących na terenie Polski i Europy,
- praca w grupach:

Powołane zostaną trzy grupy tematyczne, przygotowywujące:
- ofertę adresowaną do szkół,
- ofertę polegającą na organizowaniu szeroko rozumianych imprez rekreacyjno – kulturalno – historycznych,
- ofertę z zakresu historycznego (np. organizacja wystaw, lekcji historii).

Każda z grup będzie pracować, poza ofertą dla odwiedzających, nad kanałami dystrybucji, formami promocji i sposobami dotarcia do odbiorcy z własnymi tematami oraz ogólną promocją grodziska.

Przedstawiciele grupy roboczej do dnia 6 lipca br. przekażą do Gminy Starogard Gdański zebrane listy osób, które mają zostać zaproszone na spotkania poszerzonego zespołu roboczego.

W treści zaproszenia przewiduje się konieczność ujęcia krótkiej informacji o zasadach wynikających z programów UE oraz sporządzonego Studium Wykonalności.

Uzgodniono, że uczestnicy spotkania będą zapraszani wg. następującego klucza:
A. Gminy wyznaczają przedstawicieli oświaty, którzy są pasjonatami chcącymi angażować się w opracowanie planu pracy grodziska.
B. Gmina Starogard przygotowuje zaproszenie do Gmin Powiatu Starogardzkiego, w którym zwraca się z prośbą o wskazanie 1, 2 pasjonatów, którzy mogliby zaangażować się w pracę zespołu.
C. Pasjonaci – przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń (np. bractw rycerskich, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Szwadronu Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich), historycy, badacze i inne podmioty lub osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, które mogłyby być zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu.

Zaplanowano, że po opracowaniu biznes planu zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca pracę zespołu, podczas której zaprezentowane zostaną wyniki. Na tę konferencję zostaną zaproszeni oficjalni przedstawiciele władz samorządowych. Będzie ona podsumowaniem, ale zajęte podczas niej stanowiska zostaną uwzględnione w końcowym materiale.

Przewiduje się, że po utworzeniu biznes planu powstanie dokument, który umożliwi poszukiwanie sponsorów dla zaplanowanych w nim zadań a także ustalenie listy podmiotów gospodarczych, do których wystosowane zostanie zaproszenie o wsparcie grodziska w roli sponsora; należy rozważyć poszukiwanie sponsora strategicznego.

Uzgodniono, że wykonawca biznes planu (firma: Doradztwo Strategiczno-Inwestycyjne „Progress” Jarosław Zielonka) w przeciągu dwóch tygodni przedstawi opinię prawną dotyczącą dopuszczalnej formy prawnej dla przedsięwzięcia w kontekście zapisów we wniosku o dofinansowanie z RPO.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.