Przemysław Rey dyrektorem SIK „Grodzisko Owidz”

akt-20-02-2012_01

7 lutego 2012 roku Komisja Konkursowa oceniła złożone aplikacje dziesięciu kandydatów na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury „Grodzisko Owidz”.


Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Starogard Gdański Pana Stanisława Połoma w składzie:
- Marek Kowalski – Zastępca Wójta Gminy Starogard Gdański – przewodniczący,
- Zbigniew Toporowski – Sekretarz Miasta Starogard Gdański – członek,
- Maria Michel – Naczelnik Wydziału GKI w Urzędzie Gminy Starogard Gdański – członek,
- Magdalena Forc – Cherek – Naczelnik Wydziału RGM w Urzędzie Gminy Starogard Gdański – członek,
- Tomasz Rogalski – Naczelnik Wydziału KSP w Urzędzie Gminy Starogard Gdański – członek,
- Irena Woźniak – Naczelnik Wydziału ADM w Urzędzie Gminy Starogard Gdański – członek.

Oceniła złożone aplikacje dziesięciu kandydatów na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury „Grodzisko Owidz”.  Pięciu z nich nie dopuszczono do konkursu z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

14 lutego br. Komisja zebrała się celem przeprowadzenia indywidualnych rozmów z pięcioma pozostałymi kandydatami:
- Ireneuszem Prokopowem z Rokocina,
- Robertem Nowakowskim z Subkowych,
- Stefanem Galińskim ze Starogardu Gdańskiego,
- Przemysławem Reyem z Gdańska,
- Barbarą Tomczak z Osiecznej.

W ocenie Komisji Pan Przemysław Rey wykazał się najpełniejszą wiedzą menadżerską oraz przedstawił spójną i ciekawą  koncepcję funkcjonowania „Grodziska Owidz”. Wobec powyższego Komisja w przeprowadzonym głosowaniu, jednogłośnie wybrała Go jako kandydata, którego zarekomenduje Wójtowi Gminy  na stanowisko dyrektora tej instytucji.

GRATULUJEMY !

Pan Przemysław Rey – jest magistrem zarządzania (Uniwersytet Warszawski) specjalizującym się w tematyce zarządzania zabytkami architektury. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno w korporacjach międzynarodowych, jak i prywatnych firmach o polskim kapitale, w obszarach marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania strategicznego. Przez ostatnie 2 lata był prezesem zarządu produkcyjnej spółki akcyjnej. Prywatnie od 1996 roku zajmuje się odtwórstwem historycznym w ramach takich grup jak np. Bractwo Miecza i Kuszy (najstarsza w Polsce grupa rycerska), Konfraternia św. Wojciecha czy Poczet Jana Reya z Szumska. Od 2006 roku jest dowódcą Wielkiej Chorągwi Ziemi Krakowskiej (głównej chorągwi Królestwa) i Camp Babilon (obozu dla gości zagranicznych) w czasie Inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem. Potomek Mikołaja Reya z Nagłowic – Ojca literatury polskiej i prezes Związku Rodu Reyów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.