Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego
w miejscowości Owidz – gmina Starogard Gdański

flaga_EU-str1

Projekt obejmuje swoim zakresem rekonstrukcję średniowiecznego grodziska w Owidzu i stworzenie wokół niego nowej atrakcji turystycznej regionu o walorach unikalnych w skali całego województwa pomorskiego.

 

 

W ramach projektu powstanie 45 000 m2 powierzchni nowego obiektu turystycznego, na który będą składały się następujące elementy:

  • Brama, wieże, chaty,
  • Częstokół i umocnienia skarpy,
  • Palenisko,
  • Plac o nawierzchni utwardzonej,
  • Budynek wystawienniczy,
  • Nawierzchnia brukowa placu przed budynkiem,
  • Uzbrojenie, zagospodarowanie terenu.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8. Lokalna Infrastruktura podstawowa, Działanie 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy.

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 399 694,83 zł, natomiast całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 999 640,98 zł.

Projekt realizowany jest przy współpracy z Gminą Miejską Starogard Gdański oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.