Rekonstrukcja

Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna rekonstrukcji grodziska średniowiecznego i terenu podgrodzia w miejscowości Owidz, Gmina Starogard Gdański

arch. Magdalena Adamczak, arch. Romuald Pustelnik

W pierwszym etapie projektu opracowno wytyczne do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Starogard Gdański obejmujące zmianę układu przestrzenno funkcjonalnego fragmentu miejscowości, zmianę terenów rolnych na usługi, ekspozycję grodziska i wykorzystanie go do celów turystycznych oraz wytyczenie  nowych terenów usług hotelowo – gastronomiczno – rekreacyjnych w miejscu obecnie prowadzonej produkcji rolnej. Ważnym elementem zmiany jest opracowanie systemu tras kajakowych w formie trzech zamkniętych pętli z centralnym ośrodkiem gastronomicznym. Projekt obejmuje lokalizację parkingu ( 60 samochodów osobowych + 10 autokarów ) niezbędnych dla obsługi turystycznej oraz przewiduje tereny pod camping.

W drugim etapie projektu opracowano szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego rekonstrukcji grodziska i projektu jego otoczenia. Zaprojektowano system ciągów pieszych , które mogą pełnić funkcję dostawczą dla upoważnionych pojazdów (również dla pogotowia ratunkowego i straży pożarnej). Komunikacja kołowa została zredukowana do minimum i objęła dojazd do parkingu oraz dojazd do pola campingowego. Plan zagospodarowania przestrzennego lokalizuje obiekty kubaturowe określone w programie Zamawiającego, w skład których wchodzi rekonstrukcja średniowiecznego grodu słowiańskiego
(rekonstrukcja wieży bramnej, częstokołu z pali drewnianych, wieży mieszkalnej oraz chat na terenie grodziska wraz z wieżą strażniczą) oraz projekt budynku  wystawienniczo – usługowego, budynku socjalno – sanitarnego dla campingu , parkingu i przystani kajakowej wraz z małym hotelem, amfiteatru z krytą sceną, placu imprez, toru łuczniczego i przystani kajakowej.
Teren opracowania traktuje się jako SKANSEN- wszystkie budynki nawiązywać będą do tradycyjnego budownictwa drewnianego Kociewia oraz pierwszych konstrukcji drewnianych z okresu  wczesnosłowiańskiego.


amfiteatr dla 500 widzów

budynek wystawienniczo dydaktyczny