Posts Tagged ‘aktualności’

Przedsięwzięcie budzi zainteresowanie i nadzieje
– efekty pierwszej publicznej debaty.

26 lipca 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie  odbyła się pierwsza publiczna debata poświęcona funkcjonowaniu Grodziska Średniowiecznego w Owidzu. Spotkanie było pierwszym z dwóch, których organizacja ma związek z końcowym etapem prac nad rekonstrukcją Grodziska.

Promocja grodziska w owidzkiej szkole

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu przygotowano wystawę na temat wczesnośredniowiecznego grodu znajdującego się onegdaj na terenie tej miejscowości. Był to jeden z ważniejszych ośrodków, jakie w tym czasie funkcjonowały na Kociewiu. Został on założony na szczycie izolowanego pagóra morenowego, na prawym brzegu doliny rzeki Wierzycy. W jego pobliżu przebiegał trakt zwany „via mercatorum”, czyli [...]