Posts Tagged ‘badania’

Badania przedinwestycyjne na podgrodziu

W dniach od 3.11. do 15.12.2010 roku, „Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Sylwia Kurzyńska” pod kierownictwem Jakuba Pragera, przeprowadziła na obszarze inwestycji „Rekonstrukcja grodziska wczesnośredniowiecznego Owidz”, w miejscu mającego powstać budynku wystawienniczo-muzealnego, dziedzińca oraz parkingu, ratownicze badania archeologiczne. Objęły one powierzchnię 2139 m2 (Kurzyńska 2010).

Wissoka, czyli Owidz

W artykule Alexandra Treichel z 1888 roku można też odnaleźć inne ciekawe wzmianki o grodzisku. Przykładowo: Miejsce o nazwie Wissoka uważam za gród wyżynny (co wnioskuję z samej nazwy wywodzącej się od słowa wisieć hängen) spełniający funkcję punktu sygnalizacyjnego/ostrzegawczego…Wissoka jest po raz pierwszy wymieniana w Księdze Dekretów Pomorza Gdańskiego w 1245 roku a po raz [...]

Badania w roku 2006

Badania prowadzone pod kierunkiem Joanny Jarzęckiej-Stąporek pozwoliły na ustalenie, że grodzisko w Owidzu zostało założone zapewne na początku XI wieku, w okresie umacniania panowania Polan nad Pomorzem za rządów Bolesława Chrobrego. Było wzmocnione wałem drewniano-ziemnym. Brama wejściowa prawdopodobnie otwierała grodzisko na zachód. Wnętrze grodu, czyli tzw. majdan, było zabudowane budynkami zagłębionymi częściowo w ziemię (półziemiankami) [...]