Posts Tagged ‘instytucja kultury’

Program funkcjonowania „Grodziska Owidz”
wynikiem społecznych konsultacji?

22 sierpnia br. roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim odbyła się II publiczna debata poświęcona funkcjonowaniu Grodziska Średniowiecznego w Owidzu. Ich organizacja ma związek z końcowym etapem prac nad rekonstrukcją Grodziska i zbliżającym się uruchomieniem jego działalności.

Przedsięwzięcie budzi zainteresowanie i nadzieje
– efekty pierwszej publicznej debaty.

26 lipca 2011 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie  odbyła się pierwsza publiczna debata poświęcona funkcjonowaniu Grodziska Średniowiecznego w Owidzu. Spotkanie było pierwszym z dwóch, których organizacja ma związek z końcowym etapem prac nad rekonstrukcją Grodziska.