Posts Tagged ‘szkoła’

Promocja grodziska w owidzkiej szkole

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Owidzu przygotowano wystawę na temat wczesnośredniowiecznego grodu znajdującego się onegdaj na terenie tej miejscowości. Był to jeden z ważniejszych ośrodków, jakie w tym czasie funkcjonowały na Kociewiu. Został on założony na szczycie izolowanego pagóra morenowego, na prawym brzegu doliny rzeki Wierzycy. W jego pobliżu przebiegał trakt zwany „via mercatorum”, czyli [...]