Z wizytą w „Karpackiej Troi”

Przedstawiciele Stowarzyszenia  „FIBULA”, w towarzystwie Pana Andrzeja Wrzoskiewicza – Prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców Działających  na Rzecz Śródmieścia Starogardu, odbyli  podróż do Trzcinicy k/Jasła, w celu przeprowadzenia rekonesansu skansenu  „Karpacka Troja”.

W trakcie interdyscyplinarnych badań prowadzonych w Trzcinicy w latach 1991 – 1996, 2005 – 2009, odkryto tu najstarsze osady obronne z dotąd znanych w Polsce stwierdzono pierwsze ślady oddziaływania cywilizacji anatolijsko – bałkańskiej na tereny ziem polskich. Jest to także najlepiej zachowane grodzisko wczesnośredniowieczne w Małopolsce i jedno z najstarszych grodzisk słowiańskich. Wały obronne licząc od podstawy nasypów dochodzą jeszcze dzisiaj do 10 metrów wysokości i opasują prawie 3,5 ha powierzchni.

Skansen archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy.
(fot. Olgierd Lichy)

Na bazie odkryć dokonanych w Trzcinicy powstał skansen archeologiczny – Oddział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie (dyr. Jan Gancarski). Pomysł wybudowania skansenu zrodził się w 1998 roku. Projekt „ Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu” został dofinansowany przez Mechanizm Finansowy EOG. Skansen powstał na obszarze ponad 8 ha. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł ponad 13 mln złotych. Kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 1.747.086 euro. Pozostałą część kosztów pokrył Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Pomogły także samorządy lokalne.

Skansen archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy.
(fot. Olgierd Lichy)

Budowa skansenu rozpoczęła się w październiku 2007 roku, a prace budowlane zakończone zostały w październiku 2009 roku. Skansen miał być otwarty w lipcu 2010 roku, ale czwartego czerwca uległ zniszczeniu w wyniku powodzi i po roku, po wielu staraniach został odbudowany ze środków MSWiA. Dla zwiedzających został otwarty 24 czerwca 2011 roku Po ponad 12 latach ciężkiej pracy i pokonaniu licznych przeszkód marzenie stało się rzeczywistością.

Skansen archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy.
(fot. Olgierd Lichy)

Karpacka Troja składa się z terenu grodziska „Wały Królewskie” oraz obszaru u jego podnóża, zwanego parkiem archeologicznym. Na grodzisku zrekonstruowane są fragmenty wałów obronnych i domostwa. Można obejrzeć tam 9 odcinków wałów obronnych, w tym fragment obwarowań, drogę i bramę oraz dwa domy z początków epoki brązu, a także bramę wczesnośredniowieczną i 4 chaty słowiańskie. Wybudowano ścieżki i drogi dla zwiedzających. Przygotowano miejsce na zajęcia oświatowe. U podnóża stoi pawilon administracyjny (m.in. z pracowniami naukowymi i pokojami hotelowymi).W parku archeologicznym zbudowane zostały wioski z początków epoki brązu i wczesnego średniowiecza. Zrekonstruowana została wioska kultury Otomani – Füzesabony sprzed 3,5 tyś. lat oraz wioska słowiańska z  IX wieku. Wszystkie wg. technologii stosowanej w pradziejach.

Skansen archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy.
(fot. Olgierd Lichy)

W obrębie parku przygotowany został plac na festyny, parking. Ścieżki, drogi dojazdowe i oczka wodne. W pawilonie wystawowym o powierzchni ok. 1800 m² mieści się ekspozycja muzealna, sala konferencyjna, multimedialna sala lekcyjna dla uczniów, przytulna „Salka małego odkrywcy” przeznaczona dla najmłodszych, zaplecze gastronomiczne, pomieszczenia dla potrzeb usług turystycznych i oraz działalności merytorycznej. Drugą część budynku stanowią pomieszczenia przeznaczone dla administracji Skansenu, pomieszczenia do pracy naukowej, pracownie, pokoje gościnne oraz część techniczna budynku.

Skansen obsługuje 20 osób etatowych, w tym : kierownik (Pan Dawid Iwaniec), 2 pracowników administracyjnych (obsługa kasy i sklepiku), 2 pracowników pracowni ceramicznej (archeolog, plastyk), 2 rzemieślników, 2 pracowników obsługi, trzech przewodników oraz 8 dozorców. Każdy z nich ma pełne ręce pracy. Za to zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie i profesjonalnie, wyczerpująco poinformowani na każdy nurtujący nas temat. Dziękujemy i gratulujemy !

(Informacje zaczerpnęliśmy m.in. z publikacji : „Skansen Archeologiczny Karpacka Troja -  dotknij przeszłości”, opatrzonej tekstem Pana Jana Gancarskiego).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.