Zaproszenie na debatę w sprawie godziska

Wójt Gminy Starogard Gdański Stanisław Połom zaprosił szerokie grono pracowników
i działaczy kultury, entuzjastów i pasjonatów historii oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych  na debatę poświęconą funkcjonowaniu grodziska Owidz

 

Wójt Gminy Starogard Gdański Stanisław Połom zaprosił szerokie grono pracowników i działaczy kultury, entuzjastów i pasjonatów historii oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych (tzw. poszerzoną grupę roboczą) na debatę poświęconą funkcjonowaniu „Grodziska Wczesnośredniowiecznego w Owidzu”. Odbędzie się ona we wtorek, 26 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim.

Przedmiotem debaty będzie analiza możliwości funkcjonowania rekonstruowanego grodziska średniowiecznego w Owidzu na terenie gminy Starogard Gdański i stworzenie wokół niego nowej atrakcji turystycznej regionu o walorach unikalnych w skali całego województwa pomorskiego.

Prowadzone obecnie zadania inwestycyjne w kierunku rekonstrukcji grodziska pozwolą docelowo do 2014 roku stworzyć na tym terenie infrastrukturę w postaci:

- etap I – bramy wjazdowej z wieżą, wieży mieszkalnej, wieży strażniczej, 10 chat słowiańskich  parterowych, częstokołu z pali drewnianych z rusztem drewnianym, uzbrojenia i zagospodarowania terenu, utwardzenia brukiem kamiennym drogi do grodziska, budynku wystawienniczego o powierzchni użytkowej 1160 m2 wraz z częścią hotelową i restauracyjną – zakończenie pierwszego etapu przewidziano do końca 2011 roku. Koszty realizacji tej części zadania będą współfinansowane w ramach funduszy pomocowych Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013,

- etap II – wyposażenie terenu wokół grodziska w amfiteatr na widownię w liczbie 500 osób wraz z  budową wieży socjalnej – zakończenie tej części prac zaplanowano do roku 2013. Koszty realizacji tej części zadania będą współfinansowane w ramach funduszy pomocowych Unii Europejskiej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013,

W dalszej perspektywie do roku 2014 planowana jest także budowa parkingu przy grodzisku, budowa przystani kajakowej na rzece Wierzyca, budowa toru łuczniczego oraz budowa drogi dojazdowej.

Skansen archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy koło Jasła.
(fot. Magdalena Wałaszewska)

Proces rekonstrukcji grodziska jest realizowany przy współpracy trzech podmiotów: Gminy Starogard Gdański, Miasta Starogard Gdański oraz LGD Chata Kociewia (stowarzyszenie zrzeszające gminy, powiat i organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Starogardzkiego oraz Gmin Stara Kiszewa i Liniewo). Zgodnie z zapisami zawartej umowy partnerskiej przez co najmniej 5 najbliższych lat po zakończeniu realizacji wymienionych projektów grodzisko stanowiło będzie własność Gminy Starogard Gdański, a zarządzać nim (operatorem majątku) będzie LGD Chata Kociewia. Majątek zostanie udostępniony LGD nieodpłatnie, a samorządy (Miasto oraz Gmina Starogard Gdański) zobowiązały się do współfinansowania przedsięwzięcia. Jednocześnie na podstawie sporządzanego corocznie przez LGD „Planu działalności grodziska z uwzględnieniem działalności bieżącej oraz innych planowanych przedsięwzięć na terenie grodziska”, Gmina oraz Miasto Starogard Gdański przekażą dotacje na pokrycie części kosztów funkcjonowania grodziska. Szczegółowe założenia dotyczące funkcjonowania grodziska zawiera zawarte porozumienie między partnerami projektu. Jednocześnie założenia przedstawione w Studium wykonalności inwestycji rekonstrukcji grodziska zakładają osiąganie przychodów z działalności grodziska poprzez odpłatny charakter części ze świadczonych usług (np. sprzedaż biletów wstępu, organizację imprez, wynajem sal szkoleniowych, działalności restauracji oraz części hotelowej itp.).

Skansen archeologiczny „Karpacka Troja” w Trzcinicy koło Jasła.
(fot. Magdalena Wałaszewska)

Tym samym, z uwagi na zakładany charakter funkcjonowania grodziska, można wydzielić trzy główne obszary jego działalności:

- stałą, bieżącą działalność i funkcjonowanie grodziska – wystawy, zwiedzanie grodziska, ukazanie jego historii i genezy,
- oświatową – związaną z udostępnianiem infrastruktury grodziska dla szkół na różnym poziomie nauczania,
- komercyjną – związaną z funkcjonowaniem restauracji oraz części hotelowej, organizacją imprez, wynajmem sal i pomieszczeń podmiotom zewnętrznym itp.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.